Bolagsärenden

Nybildning av aktiebolag

Vi stöttar dig i nybildningen av ert aktiebolag gällande allt från avtal till myndighetskontakter.

Ändring av bolag

Vi hjälper till vid alla ändringar inom bolaget såsom ombildning, avveckling och överlåtelse.